Ανάρτηση Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης Οικονομικών Ενισχύσεων του Ιδρυματος Γαβριηλ Ν. Οικονομου

Ανάρτηση Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης Οικονομικών Ενισχύσεων του Ιδρυματος Γαβριηλ Ν. Οικονομου

Σε συνέχεια του υπ'αριθμ. 4/2024 πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, αναρτηθηκαν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για την χορήγηση Οικονομικών Ενισχύσεων για το Σχολικό έτος 2022-2023,

προκειμένου να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι και να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις.