Ανάρτηση Αποτελεσμάτων Μικροβιολογικών Αναλύσεων Θαλασσών του Δήμου Ναυπακτίας

Ανάρτηση Αποτελεσμάτων Μικροβιολογικών Αναλύσεων Θαλασσών του Δήμου Ναυπακτίας

Στο παρόν Συνημμένο Έγγραφο μπορειτε να δειτε τα Αποτελέσματα των Μικροβιολογικών Αναλύσεων Θαλασσών του Δήμου Ναυπακτίας σε δειγματοληψία που πραγματοποιήθηκε στις 09-06-2021.