Ανάρτηση Αποφάσεων Ορισμού Αντιδημάρχων και Ορισμού Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Ναυπακτίας.

Ανάρτηση Αποφάσεων Ορισμού Αντιδημάρχων και Ορισμού Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Ναυπακτίας.

Αναρτήθηκαν στον Ιστότοπο του ΔΙΑΥΓΕΙΑ οι Αποφάσεις Ορισμού Αντιδημάρχων και Ορισμού Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Ναυπακτίας.

Για να δείτε τις Αποφάσεις, πατήστε στους Παρακάτω Συνδέσμους:

Απόφαση Ορισμού Αντιδημάρχων

Απόφαση ορισμού Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων