Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Κατάταξης και Βαθμολογίας για την Πρόσληψη Προσωπικού με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου Υπ.Αριθ. ΣΟΧ:2/2021

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Κατάταξης και Βαθμολογίας για την Πρόσληψη Προσωπικού με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου Υπ.Αριθ. ΣΟΧ:2/2021

Αναρτήθηκαν στον ιστοτοπο του ΔΙΑΥΓΕΙΑ τα Αποτελέσματα Κατάταξης και Βαθμολογίας για την Πρόσληψη Προσωπικού με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου Υπ.Αριθ. ΣΟΧ:2/2021 του Δήμου Ναυπακτίας

Για να δείτε τον Πίνακα Προσληπτέων πατήστε εδώ.

Για να δείτε τον Αναμορφωμένο Πίνακα Απορριπτόμενων πατήστε εδώ.

Για να δείτε τον Αναμορφωμένο Πίνακα Κατάταξης πατήστε εδώ.