Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Κατάταξης και Βαθμολογίας για την Πρόσληψη Προσωπικού με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου Υπ.Αριθ. ΣΟΧ:3/2022

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Κατάταξης και Βαθμολογίας για την Πρόσληψη Προσωπικού με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου Υπ.Αριθ. ΣΟΧ:3/2022

Αναρτήθηκαν στον ιστοτοπο του ΔΙΑΥΓΕΙΑ τα Αποτελέσματα Κατάταξης και Βαθμολογίας για την Πρόσληψη Προσωπικού με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου Υπ.Αριθ. ΣΟΧ:3/2022 του Δήμου Ναυπακτίας

Για να δείτε τον Πίνακα Κατάταξης πατήστε εδώ (ΠΕ Δασολόγων).

Για να δείτε τον Πίνακα Κατάταξης πατήστε εδώ (ΔΕ Οδηγών).

Για να δείτε τον Πίνακα Προσληπτέων πατήστε εδώ (ΠΕ Δασολόγων).

Για να δείτε τον Πίνακα Προσληπτέων πατήστε εδώ (ΔΕ Οδηγών).

Για να δείτε τον Πίνακα Απορριπτόμενων πατήστε εδώ (ΠΕ Δασολόγων).

Για να δείτε τον Πίνακα Απορριπτόμενων πατήστε εδώ (ΔΕ Οδηγών).