Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Κατάταξης και Βαθμολογίας για την Πρόσληψη Προσωπικού με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου Υπ.Αριθ. ΣΜΕ:1/2022

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Κατάταξης και Βαθμολογίας για την Πρόσληψη Προσωπικού με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου Υπ.Αριθ. ΣΜΕ:1/2022

Αναρτήθηκαν στον ιστοτοπο του ΔΙΑΥΓΕΙΑ τα Αποτελέσματα Κατάταξης και Βαθμολογίας για την Πρόσληψη Προσωπικού με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου Υπ.Αριθ. ΣΜΕ:1/2022 του Δήμου Ναυπακτίας

Για να δείτε τον Πίνακα Κατάταξης πατήστε εδώ (ΠΕ Ιατρών - Παιδίατρος).

Για να δείτε τον Πίνακα Προσληπτέων πατήστε εδώ (ΠΕ Ιατρών - Παιδίατρος).

Για να δείτε τον Πίνακα Απορριπτόμενων πατήστε εδώ (ΠΕ Ιατρών - Παιδίατρος).