Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Κατάταξης και Βαθμολογίας για την Πρόσληψη Προσωπικού με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου Υπ.Αριθ. ΣΟΧ:3/2023

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Κατάταξης και Βαθμολογίας για την Πρόσληψη Προσωπικού με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου Υπ.Αριθ. ΣΟΧ:3/2023

Αναρτήθηκαν στον ιστοτοπο του ΔΙΑΥΓΕΙΑ τα Αποτελέσματα Κατάταξης και Βαθμολογίας για την Πρόσληψη Προσωπικού με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου Υπ.Αριθ. ΣΟΧ:3/2023 του Δήμου Ναυπακτίας

Για να δείτε τον Πίνακα Κατάταξης πατήστε εδώ (ΔΕ Μαγείρων).

Για να δείτε τον Πίνακα Κατάταξης πατήστε εδώ (ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργου).

Για να δείτε τον Πίνακα Προσληπτέων πατήστε εδώ (ΔΕ Μαγείρων).

Για να δείτε τον Πίνακα Προσληπτέων πατήστε εδώ (ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργου).

Για να δείτε τον Πίνακα Απορριπτόμενων πατήστε εδώ (ΔΕ Μαγείρων).

Για να δείτε τον Πίνακα Απορριπτόμενων πατήστε εδώ (ΠΕ Δασολόγων).