Ανακοίνωση Για την Πρόσληψη Εργατοτεχνικού Προσωπικού μέχρι Πέντε (5) Ημερομίσθια κατ' Άτομο το Μήνα Φεβρουάριο 2024

Ανακοίνωση Για την Πρόσληψη Εργατοτεχνικού Προσωπικού μέχρι Πέντε (5) Ημερομίσθια κατ' Άτομο το Μήνα Φεβρουάριο 2024

Αναρτήθηκε στον Ιστότοπο του Διαύγεια η Ανακοίνωση Για την Πρόσληψη Εργατοτεχνικού Προσωπικού μέχρι Πέντε (5) Ημερομίσθια κατ' Άτομο το Μήνα Φεβρουάριο 2024.

Για να δείτε την ανακοίνωση, πατήστε εδώ.