Ανακοίνωση για την Πρόσληψη, με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, στο Δήμο Ναυπακτιας, Συνολικά Δεκαπέντε (15) Ατόμων που δεν Υπερβαίνει τους Τρείς (03) Μήνες

Ανακοίνωση για την Πρόσληψη, με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, στο Δήμο Ναυπακτιας, Συνολικά Δεκαπέντε (15) Ατόμων που δεν Υπερβαίνει τους Τρείς (03) Μήνες

Ο Δήμος Ναυπακτίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Ναυπακτίας, συνολικά Δεκαπέντε (15) ατόμων που δεν Υπερβαίνει τους Τρείς (03) Μήνες, σύμφωνα με όσα περιλαμβάνονται στην σχετική ανακοίνωση.

H Ανακοίνωση, το Παράρτημα και τα Έντυπα ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ είναι διαθέσιμα στον παρακάτω Πίνακα.

Ανακοίνωση 

Αίτηση 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι από 17-05-2024 έως και 21-05-2024 και υποβάλονται με αυτοπρόσωπη παρουσία στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου - Ιλ. Τζαβέλα 37 Τ.Κ. 30300, από 17/5/2024 έως και 21/5/2024 και ώρες από 08:30 π.μ. έως 14:00 μ.μ.