Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Ναυπακτιας

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Ναυπακτιας

Ο Δήμος Ναυπακτίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Ναυπακτιας, σύμφωνα με όσα περιλαμβάνονται στην σχετική ανακοίνωση.

H Ανακοίνωση, το Παράρτημα και τα Έντυπα ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ΠΕ/ΤΕ - ΔΕ/ΥΕ είναι διαθέσιμα στον παρακάτω Πίνακα.

Ανακοίνωση ΣΟΧ 3-2022

Παράρτημα Ανακοινώσεων ΣΟΧ 

Έντυπο ΣΟΧ 2 ΥΕ ΔΕ

Έντυπο ΣΟΧ 1 ΠΕ ΤΕ

 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι από 05-08-2023 έως και 14-08-2023 και υποβάλονται είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση dioik@nafpaktos.gr, είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία στις υπηρεσίες Πρωτοκόλλου του Δήμου, ειτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση:

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Ιλ.Τζαβελλα 37
Τ.Κ. 30300 Ναύπακτος
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας Τηλ: 2634360113-137

Υποψη Κα. Πότσιου Όλγα