Ανακοίνωση για την Πρόσληψη Προσωπικού ΙΔΟΧ Διάρκειας Δυο (2) Μηνών

Ανακοίνωση για την Πρόσληψη Προσωπικού ΙΔΟΧ Διάρκειας Δυο (2) Μηνών

Ο Δήμος Ναυπακτίας ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενος (1) ατόμου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου μας για το έτος 2024 σύμφωνα με όσα περιλαμβάνονται στην σχετική ανακοίνωση.

H Ανακοίνωση και η Αίτηση είναι διαθέσιμα στον παρακάτω Πίνακα.

Ανακοίνωση 

Αίτηση

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι από 29-01-2024 έως και 02-02-2024 στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου - Ιλ. Τζαβέλα 37 Τ.Κ. 30300 και ώρες από 08:30 π.μ. έως 14:00 μ.μ.

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Ιλ.Τζαβελλα 37
Τ.Κ. 30300 Ναύπακτος
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας Τηλ: 2634360113-137