Ανακοίνωση για την Πρόσληψη Προσωπικού ΙΔΟΧ Διάρκειας που δεν Υπερβαίνει τους Δύο (2) Μήνες (ΔΕ Ηλεκτρολόγος)

Ανακοίνωση για την Πρόσληψη Προσωπικού ΙΔΟΧ Διάρκειας που δεν Υπερβαίνει τους Δύο (2) Μήνες (ΔΕ Ηλεκτρολόγος)

Ο Δήμος Ναυπακτίας ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου μας για το έτος 2023 (ΔΕ Ηλεκτρολόγος) σύμφωνα με όσα περιλαμβάνονται στην σχετική ανακοίνωση.

H Ανακοίνωση και η Αίτηση είναι διαθέσιμα στον παρακάτω Πίνακα.

Ανακοίνωση 

Αίτηση

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι από 02-06-2023 έως και 07-06-2023 στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου - Ιλ. Τζαβέλα 37 Τ.Κ. 30300 και ώρες από 08:30 π.μ. έως 14:00 μ.μ.

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Ιλ.Τζαβελλα 37
Τ.Κ. 30300 Ναύπακτος
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας Τηλ: 2634360113-137