Ανακοίνωση για την Πρόσληψη Προσωπικού ΙΔΟΧ Δυο (2) Ναυαγοσωστών και Ενος (1) Υ.Ν.Ε

Ανακοίνωση για την Πρόσληψη Προσωπικού ΙΔΟΧ Δυο (2) Ναυαγοσωστών και Ενος (1) Υ.Ν.Ε

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπάκτου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά Τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Ναυπακτιας, σύμφωνα με όσα περιλαμβάνονται στην σχετική ανακοίνωση.

H Ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στον παρακάτω Πίνακα.

Ανακοίνωση ΣΟΧ

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι από 05-06-2024 έως και 06-06-2024 στην διεύθυνση:

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Ν.Μπότσαρη 1
Τ.Κ. 30300 Ναύπακτος
Τηλ: 2634026522