Ανακοίνωση για την Πρόσληψη Προσωπικού ΙΔΟΧ σε Υπηρεσίες Καθαρισμού Σχολικών Μονάδων

Ανακοίνωση για την Πρόσληψη Προσωπικού ΙΔΟΧ σε Υπηρεσίες Καθαρισμού Σχολικών Μονάδων

Ο Δήμος Ναυπακτίας ανακοινώνει την πρόσληψη, (αρ. πρωτ. 14983/27-07-2022) προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου συνολικά είκοσι έξι (26) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Ναυπακτίας, σύμφωνα με όσα περιλαμβάνονται στην σχετική ανακοίνωση.

H Ανακοίνωση και το Έντυπο - Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση είναι διαθέσιμα στον παρακάτω Πίνακα.

Ανακοίνωση

Έντυπο - Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση

 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει από 28-7-2022 έως και 10-08-2022.