Ανακοίνωση για την Πρόσληψη Προσωπικού ΙΔΟΧ (ΣΟΧ 1Α/2022) με Διαδικασίες ΑΣΕΠ

Ανακοίνωση για την Πρόσληψη Προσωπικού ΙΔΟΧ (ΣΟΧ 1Α/2022) με Διαδικασίες ΑΣΕΠ

Ο Δήμος Ναυπακτίας ανακοινώνει την πρόσληψη, (αρ. πρωτ. 14092/14-07-2022) προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με ανανέωση ή παράταση έως τη λήξη του Υποέργου για τη στελέχωση της Δομής «Κέντρο Κοινότητας και Παράρτημα Ρομά Δήμου Ναυπακτίας», σύμφωνα με όσα περιλαμβάνονται στην σχετική ανακοίνωση.

H Ανακοίνωση, το Παράρτημα και το Έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ 12 είναι διαθέσιμα στον παρακάτω Πίνακα.

Ανακοίνωση ΣΟΧ 1Α-2022

Παράρτημα Ανακοινώσεων ΣΟΧ 

Έντυπο ΣΟΧ 12 

 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει από 23-7-2022 έως και 01-08-2022 αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημμένη επιστολή στην διεύθυνση:

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Ιλ.Τζαβελλα 37
Τ.Κ. 30300 Ναύπακτος
υπόψη κ. Αποστολοπούλου Μαρία