Ανακοίνωση για την Πρόσληψη Προσωπικού ΙΔΟΧ (ΣΟΧ 1/2023) με Διαδικασίες ΑΣΕΠ

Ανακοίνωση για την Πρόσληψη Προσωπικού ΙΔΟΧ (ΣΟΧ 1/2023) με Διαδικασίες ΑΣΕΠ

Ο Δήμος Ναυπακτίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Ναυπακτιας, σύμφωνα με όσα περιλαμβάνονται στην σχετική ανακοίνωση.

H Ανακοίνωση, το Παράρτημα και τα Έντυπα ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ΠΕ/ΤΕ είναι διαθέσιμα στον παρακάτω Πίνακα.

Ανακοίνωση ΣΟΧ 1-2023

Παράρτημα Ανακοινώσεων ΣΟΧ 

Έντυπο ΣΟΧ ΠΕ ΤΕ

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι από 31-1-2023 έως και 09-02-2023 είτε ηλεκτρονικά στο email: dioik@nafpaktos.gr είτε ταχυδρομικά με συστημμένη επιστολή στην διεύθυνση:

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Ιλ.Τζαβελλα 37
Τ.Κ. 30300 Ναύπακτος
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας Τηλ: 2634360113-137