Ανακοίνωση για την Πρόσληψη Προσωπικού ΙΔΟΧ (ΣΟΧ 2/2021) με Διαδικασίες ΑΣΕΠ

Ανακοίνωση για την Πρόσληψη Προσωπικού ΙΔΟΧ (ΣΟΧ 2/2021) με Διαδικασίες ΑΣΕΠ

Ο Δήμος Ναυπακτίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Ναυπακτιας, σύμφωνα με όσα περιλαμβάνονται στην σχετική ανακοίνωση.

H Ανακοίνωση, το Παράρτημα και το Έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ είναι διαθέσιμα στον παρακάτω Πίνακα.

Ανακοίνωση ΣΟΧ 2-2021

Παράρτημα Ανακοινώσεων ΣΟΧ 

Έντυπο ΣΟΧ 2 ΥΕ ΔΕ

 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει από 16-9-2021 έως και 27-9-2021 αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημμένη επιστολή στην διεύθυνση:

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Ιλ.Τζαβελλα 37
Τ.Κ. 30300 Ναύπακτος
υπόψη κ. Αποστολοπούλου Μαρία