Ανακοίνωση για την Πρόσληψη Προσωπικού ΙΔΟΧ (ΣΟΧ 3/2022) με Διαδικασίες ΑΣΕΠ

Ανακοίνωση για την Πρόσληψη Προσωπικού ΙΔΟΧ (ΣΟΧ 3/2022) με Διαδικασίες ΑΣΕΠ

Ο Δήμος Ναυπακτίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δυο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Ναυπακτιας, σύμφωνα με όσα περιλαμβάνονται στην σχετική ανακοίνωση.

H Ανακοίνωση, το Παράρτημα και τα Έντυπα ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ΠΕ/ΤΕ - ΔΕ/ΥΕ είναι διαθέσιμα στον παρακάτω Πίνακα.

Ανακοίνωση ΣΟΧ 3-2022

Παράρτημα Ανακοινώσεων ΣΟΧ 

Έντυπο ΣΟΧ 2 ΥΕ ΔΕ

Έντυπο ΣΟΧ 2 ΠΕ ΤΕ

 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι από 01-10-2022 έως και 10-10-2022 είτε ηλεκτρονικά στο email: dioik@nafpaktos.gr είτε ταχυδρομικά με συστημμένη επιστολή στην διεύθυνση:

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Ιλ.Τζαβελλα 37
Τ.Κ. 30300 Ναύπακτος
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας Τηλ: 2634360113-137