Ανακοίνωση για τους Ωφελούμενους Γονείς που Ενδιαφέρονται να Εγγράψουν  τα Παιδιά τους στους Δημοτικούς Παιδικούς-Βρεφονηπιακούς  Σταθμούς Ναυπακτίας μέσω του Προγράμματος της ΕΕΤΑΑ Περιόδου 2023-2024

Ανακοίνωση για τους Ωφελούμενους Γονείς που Ενδιαφέρονται να Εγγράψουν  τα Παιδιά τους στους Δημοτικούς Παιδικούς-Βρεφονηπιακούς  Σταθμούς Ναυπακτίας μέσω του Προγράμματος της ΕΕΤΑΑ Περιόδου 2023-2024

                                                                                                                            ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους ωφελούμενους γονείς που ενδιαφέρονται να εγγράψουν  τα παιδιά τους στους Δημοτικούς Παιδικούς-βρεφονηπιακούς  Σταθμούς Ναυπακτίας μέσω του Προγράμματος της ΕΕΤΑΑ περιόδου 2023-2024 ότι η διαδικασία που θα ακολουθηθεί ,σύμφωνα με την με αριθμό 201/2023 απόφαση Δ.Σ., θα είναι η εξής:

1) Μετά την ανάρτηση των οριστικών αποτελεσμάτων από την ΕΕΤΑΑ και για αποκλειστική προθεσμία δύο εργάσιμων ημερών οι ενδιαφερόμενοι γονείς θα πρέπει να καταθέσουν την αξία τοποθέτησης «Voucher» καθώς και τα μόρια που έλαβαν από την ΕΕΤΑΑ, είτε με φυσική παρουσία στα γραφεία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Τμήμα Παιδικών-Βρεφονηπιακών Σταθμών- Θ Νόβα 16) κατά τις ώρες 08:00 έως 14:00, είτε με αποστολή τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών (paidikoinafpaktou@gmail.com)

Στο ηλεκτρονικό μήνυμα θα πρέπει να αναγράφεται  το ονοματεπώνυμο του γονέα (όπως αναγράφεται και στην αξία τοποθέτησης-voucher) καθώς και τα τηλέφωνα επικοινωνίας του. (Στην περίπτωση αυτή θα λάβει ενημερωτικό email για την επιβεβαίωση παραλαβής του voucher.)

  1. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η επιλογή των βρεφών και νηπίων, βάσει της μοριοδότησης που τους έχει δοθεί από την ΕΕΤΑΑ, έως τη συμπλήρωση των προσφερόμενων θέσεων ανά σταθμό και σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Δημοτικών Παιδικών-Βρεφονηπιακών σταθμών.
  2. Μετά το στάδιο της επιλογής η Υπηρεσία μας θα επικοινωνήσει με τους δικαιούχους που έχουν κατοχυρώσει θέση σύμφωνα με τα παραπάνω, ώστε να προσκομίσουν άμεσα τα παρακάτω δικαιολογητικά και να υπογράψουν τη σύμβασή τους:

α - Αίτηση φιλοξενίας μέσω προγράμματος της ΕΕΤΑΑ- Έντυπο ενημέρωσης για τα προσωπικά δεδομένα

β - Ατομική καρτέλα υγείας παιδιού καθώς και φωτοτυπία των εμβολίων από το βιβλιάριο υγείας του παιδιού.

γ - Ταυτότητα του γονέα δικαιούχου (όπως αναγράφεται στην αξία τοποθέτησης-voucher).

Τα έντυπα (α) και (β) θα βρίσκονται διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Δήμου Ναυπακτίας, στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου μας καθώς και στα γραφεία της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων-Τμήμα Παιδικών -Βρεφονηπιακών σταθμών.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης κατάθεσης voucher, η αίτηση θα ικανοποιηθεί εφόσον υπάρχει κενή θέση, διαφορετικά θα δημιουργηθεί λίστα επιλαχόντων με σειρά μοριοδότησης.

Σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων αυτές θα μπορούν να καλυφθούν από εγγραφές μέσω Δήμου αλλά και αντίστροφα, σύμφωνα με την δυναμικότητα του κάθε σταθμού, το προσωπικό που υπηρετεί και τον Κανονισμό Λειτουργίας των Παιδικών σταθμών.

 

Ο Αντιδήμαρχος

 

Κωνσταντίνος Τσουκαλάς