Ανακοίνωση - Πρόσκληση Ενδιαφερομένων, για Υποβολή Αιτήσεων Χορήγησης Οικονομικού Βοηθήματος Προικοδότησης Ετών 2018-2020 του Κληροδοτήματος Νικολάου Σ. Γραββάνη

Ανακοίνωση - Πρόσκληση Ενδιαφερομένων, για Υποβολή Αιτήσεων Χορήγησης Οικονομικού Βοηθήματος Προικοδότησης Ετών 2018-2020 του Κληροδοτήματος Νικολάου Σ. Γραββάνη

Η Επιτροπή χορήγησης γαμήλιων βοηθημάτων του Κληροδοτήματος με την επωνυμία <<ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ. ΓΡΑΒΒΑΝΗ>> που ορίσθηκε με την υπ΄αριθμ 34/27-01-2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ναυπακτίας, προσκαλεί τις ενδιαφερόμενες άπορες κοπέλες, που τέλεσαν τον πρώτο γάμο τους τα έτη 2018-2020, να υποβάλλουν αιτήσεις με αντίστοιχα δικαιολογητικά για την χορήγηση οικονομικού βοηθήματος προικοδότησης.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

  • Καταγωγή από την πρώην Κοινότητα Κλεπάς Ναυπακτίας της ιδίας, ή του ενός εκ των γονιών της, ή του ενός εκ των παππού – γιαγιάς.
  • Τέλεση πρώτου γάμου τα έτη 2018-2020.
  • Απορία – οικονομική αδυναμία. Ειδικότερα για τον χαρακτηρισμό της απορίας θα ισχύσουν τα παρακάτω:

Α) Πρώτη επιλογή με τα παρακάτω εισοδηματικά όρια:

Τύπος νοικοκυριού

2018-2020

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Μονοπρόσωπα νοικοκυριά

4.000,00 €

 

Νοικοκυριά με 2 ενήλικες

6.000,00 €

 

Προσαύξηση για κάθε επιπλέον μέλος

600,00 €

 

Τεκμαρτά όρια αυτά που ισχύουν σήμερα ήτοι 12.000,00 € για 1 άτομο, 16.000,00 € για 2 άτομα και προσαύξηση 2.000,00 € για κάθε επιπλέον μέλος.

Β) Σε περίπτωση που δεν καλυφθεί ο αριθμός των υποψηφίων τα όρια αυξάνονται ως ακολούθως:

Τύπος νοικοκυριού

2018-2020

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Μονοπρόσωπα νοικοκυριά

7.000,00 €

 

Νοικοκυριά με 2 ενήλικες

9.000,00 €

 

Προσαύξηση για κάθε επιπλέον μέλος

800,00 €

 

Τεκμαρτά όρια  15.000,00 € για 1 άτομο, 20.0000,00 € για 2 άτομα και προσαύξηση 5.000,00 € για κάθε επιπλέον μέλος.

Γ) Σε περίπτωση που και πάλι δεν καλυφθεί ο αριθμός των υποψηφίων τα όρια αυξάνονται ως ακολούθως:

Τύπος νοικοκυριού

2018-2020

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Μονοπρόσωπα νοικοκυριά

15.000,00 €

 

Νοικοκυριά με 2 ενήλικες

18.000,00 €

 

Προσαύξηση για κάθε επιπλέον μέλος

1.200,00 €

 

Τεκμαρτά όρια  25.000,00 € για 1 άτομο, 30.0000,00 € για 2 άτομα και προσαύξηση 5.000,00 € για κάθε επιπλέον μέλος.

Τα όρια της Γ επιλογής είναι και ανώτερα όρια πάνω από τα οποία δεν μπορεί να υποβληθεί αίτηση υποψηφιότητας.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Πιστοποιητικό γέννησης.
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον οικείο Δήμο. Προκειμένου για ανιόντες (παππούδες ή γιαγιάδες) ονομαστικό πιστοποιητικό που να φαίνεται η συγγένεια του ενδιαφερομένου /νης.
  3. Πιστοποιητικό γάμου.
  4. Εκκαθαριστικό Φορολογικής δήλωσης του προηγούμενου έτους, της ιδίας και των γονέων  καθώς επίσης Ε1 και δηλώσεις Ε9. 
  5. Κάθε άλλο έγγραφο ή στοιχείο που θα συμβάλει στην πληρέστερη αξιολόγηση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Αφού γίνει η αξιολόγηση των υποψήφιων, αποδεδειγμένα απόρων κοριτσιών,  θα διεξαχθεί δημόσια κλήρωση από την Επιτροπή για την επιλογή δύο (2) κοριτσιών. Αν υπάρχει κοπέλα με επώνυμο ΓΡΑΒΒΑΝΗ η επιτροπή έχει την ευχέρεια να την επιλέξει κατά προτεραιότητα χωρίς την διαδικασία της κλήρωσης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ & ΠΟΣΟΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ

Για το 2018 θα επιλεχθούν 2 κοπέλες και το ποσόν του βοηθήματος θα ανέλθει στα δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (2.500,00 €) για κάθε κοπέλα.

Για το 2019 θα επιλεχθούν 2 κοπέλες και το ποσόν του βοηθήματος θα ανέλθει στα δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (2.500,00 €) για κάθε κοπέλα.

Για το 2020 θα επιλεχθούν 2 κοπέλες και το ποσόν του βοηθήματος θα ανέλθει στα δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (2.500,00 €) για κάθε κοπέλα.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις, μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά θα υποβάλλονται μέχρι 31/08/2022, στον υπάλληλο του τμήματος Εσόδων και περιουσίας κ. Αριστοτέλη Τσαρούχη,( τηλέφωνο 26340-38625), στον Δήμο Ναυπακτίας, στην Ναύπακτο, οδός Πάροδος Κοζώνη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8.00 π.μ. μέχρι 13.00 μ.μ.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ - ΠΡΟΒΟΛΗ

Περίληψη της παραπάνω πρόσκλησης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Γραφείου της πρώην Κοινότητας Κλεπάς, στους λειτουργούντες Ιερούς Ναούς της Κλεπάς, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Ναυπακτίας, στην ιστοσελίδα του Δήμου Ναυπακτίας και θα δημοσιευθεί μία (1) φορά, σε δύο τοπικές εφημερίδες και μία (1) φορά σε εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας.

Επίσης θα ενημερωθούν με κάθε πρόσφορο μέσο αντιπροσωπευτικοί Σύλλογοι ή Φορείς της περιοχής που δραστηριοποιούνται εκτός περιοχής.  

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες μπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία του Κληροδοτήματος στον Δήμο Ναυπακτίας, Πάροδος Κοζώνη, αρμόδιος κ. Αριστοτέλης Τσαρούχης τηλέφωνο 26340-38625, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

                                                                                                                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                 

                                                                                               

                                                                                                                                             ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΑΚΑΣ

Για να κατεβάσετε την ανακοίνωση πατήστε εδώ.