Ανακοίνωση υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας

Ανακοίνωση υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας

Ανακοίνωση υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Σας ενημερώνουμε ότι η ημερομηνία έναρξης υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας στο γραφείο Ναυπάκτου ξεκινάει στις 28/01/2019.