ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΥΑΝ ΓΙΑ ΓΑΒΡΟΛΙΜΝΗ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΥΑΝ ΓΙΑ ΓΑΒΡΟΛΙΜΝΗ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. ενημερώνει τους κατοίκους των Τ.Κ. Γαβρολίμνης και Κάτω Βασιλικής ότι η παροχή πόσιμου ύδατος πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και μόνο για οικιακή χρήση και όχι για άρδευση ή άλλους σκοπούς.

Αυτό, διότι το τελευταίο διάστημα λόγω της υπερκατανάλωσης και της άσκοπης χρήσης προκύπτουν φαινόμενα έλλειψης.

Εάν συνεχιστεί η κατάσταση, η ΔΕΥΑΝ θα υποχρεωθεί να πάρει μέτρα που προβλέπονται από τον κανονισμό ύδρευσης (άρθρο 3) και συγκεκριμένα:

  • Έλεγχο υδρομετρητών (όπου υπάρχουν)
  • Διακοπή υδροδότησης και παροχή κατά την κρίση της και τέλος
  • Επιβολή προστίμου λόγω υπερκατανάλωσης

Το νερό είναι φυσικό αγαθό και φτάνει για όλους με προτεραιότητα την οικιακή χρήση.

Η σπατάλη είναι αυτή που δημιουργεί την έλλειψη.