Απαγόρευση Αλιείας και Αγκυροβολίας Σκαφών Ετους 2021

Απαγόρευση Αλιείας και Αγκυροβολίας Σκαφών Ετους 2021

Αναρτήθηκε στον Ιστότοπο του ΔΙΑΥΓΕΙΑ η Υπ.Αριθ. 13/2021 Απόφαση του Λιμεναρχείου Μεσολογγίου που αφορά την Απαγόρευση Αλιείας και Αγκυροβολίας Σκαφών Ετους 2021.

Για να δείτε την Απόφαση πατήστε εδώ.