Απαγόρευση Αλιείας στις Λίμνες και τα Ποτάμια του Νομού Αιτωλοακαρνανίας

Απαγόρευση Αλιείας στις Λίμνες και τα Ποτάμια του Νομού Αιτωλοακαρνανίας

Πατήστε στον Σύνδεσμο προκειμένου να ενημερωθείτε για την Απαγόρευση Αλιείας στις Λίμνες και τα Ποτάμια του Νομού Αιτωλοακαρνανίας για το έτος 2023.

Εκ του Αρμόδιου Τμήματος