Απολογισμός – Ισολογισμός 2021 του Ιδρύματος Υποτροφιών ΛΕΩΝΙΔΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ – ΚΟΛΟΚΥΘΑ

Απολογισμός – Ισολογισμός 2021 του Ιδρύματος Υποτροφιών ΛΕΩΝΙΔΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ – ΚΟΛΟΚΥΘΑ

Απολογισμός – Ισολογισμός 2021 του Ιδρύματος Υποτροφιών ΛΕΩΝΙΔΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ – ΚΟΛΟΚΥΘΑ


Δείτε το σχετικό έγγραφο εδώ.