Αποτελέσματα Αξιολογησης Αιτήσεων Για Χορήγηση Νέων Υποτροφιών & Συνέχιση Των Υφιστάμενων του Ιδρύματος Υποτροφιών Ανδρέου Γ. Τσάρα

Αποτελέσματα Αξιολογησης Αιτήσεων Για Χορήγηση Νέων Υποτροφιών & Συνέχιση Των Υφιστάμενων του Ιδρύματος Υποτροφιών Ανδρέου Γ. Τσάρα

Βάσει της από 9-05-2022 διακήρυξης και του υπ΄αριθμ. 6/28-12-2022 πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για την χορήγηση νέων υποτροφιών και την συνέχιση των υφιστάμενων, για το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023 είναι:

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Για το Α΄ Λύκειο Ναύπακτου :

Δεν υπήρξε αίτηση από κάποιον μαθητή

Για το Β΄ Λύκειο Ναύπακτου :

  1.  Σαλούρος Σταύρος του Δημητρίου, πρωτοετής φοιτητής του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών.
  2. Ράικος  Δημήτριος του Φωτίου, πρωτοετής φοιτητής του Τμήματος  Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Κοινωνικών Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Απορρίπτεται ο Πλησιώτης Νικόλαος του Ανδρέου, πρωτοετής φοιτητής του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών . Ο οποίος δεν πληροί το κριτήριο της καταγωγής από την Ναυπακτία.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Να συνεχιστεί για το ακαδη­μαϊκό έτος 2022 - 23 η υποτροφία στους :

  • Μπίμπα Σπυρίδωνα - Χρήστο του Κωνσταντίνου,
  • Κρίτσα Βασίλειο του Αθανασίου,
  • Μπίμπα Μελέτιο του Νικολάου,
  • Δούρο Ξενοφώντα  του Γεωργίου,
  • Μιχοσταύρο Μάριο του Μιχαήλ και
  • Μηνόπουλο Αλέξιο του Βασιλείου

Το ποσό της υποτροφίας, για κάθε δικαιούχο, ορίζεται για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-23 σε δύο χιλιάδες διακόσια ευρώ ( 2.200,00 € ).

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν προθεσμία 10 ημερών από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων για την υποβολή ένστασης στα Γραφεία του Ιδρύματος που στεγάζονται στην Ιερά Μητρόπολη Ναύπακτου και Αγίου Βλασίου στην οδό Γ. Αθανασιάδη Νόβα, αριθμός 1 , Ναύπακτος.

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ