Αποτελέσματα Αξιολόγησης Αιτήσεων Για Χορήγηση Νέων Υποτροφιών & Συνέχιση Των Υφιστάμενων του Ιδρυματος Ανδρέα Τσάρα

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Αιτήσεων Για Χορήγηση Νέων Υποτροφιών & Συνέχιση Των Υφιστάμενων του Ιδρυματος Ανδρέα Τσάρα

Βάσει της από 12-5-2021 διακήρυξης και του υπ΄αριθμ 1/21-1-2022 πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για την χορήγηση νέων υποτροφιών και την συνέχιση των υφιστάμενων, για το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022 είναι:

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Για το Α΄ Λύκειο Ναύπακτου

Χορήγηση για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 της μίας υποτροφίας στον Μηνόπουλο Αλέξιο του Βασιλείου, πρωτοετή φοιτητή του Τμήματος  Επιστήμης Υπολογιστών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης .

 Για το Β΄ Λύκειο Ναύπακτου

Χορήγηση για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 της δεύτερης υποτροφίας στον Μιχοσταύρο Μάριο του Μιχαήλ, πρωτοετή φοιτητή του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Aνθρωπιστικών Επιστημών  του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Να συνεχιστεί για το ακαδη­μαϊκό έτος 2021 - 22 η υποτροφία στους:

  • Ηπειρώτη Μάριου του Θωμά,
  • Μπίμπα Σπυρίδωνα - Χρήστο του Κωνσταντίνου,
  • Αμπλά Νικόλαο του Δημητρίου,
  • Κρίτσα Βασίλειο του Αθανασίου,
  • Μπίμπα Μελέτιο του Νικολάου,
  • Δούρο Ξενοφώντα  του Γεωργίου.

Να διακοπεί η υποτροφία στον Φραντζόλα Λουκά του Γεωργίου.

Το ποσό της υποτροφίας, για κάθε δικαιούχο, ορίζεται για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-22 σε δύο χιλιάδες διακόσια ευρώ (2.200,00 €).

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν προθεσμία 10 ημερών από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων για την υποβολή ένστασης στα Γραφεία του Ιδρύματος που στεγάζονται στην Ιερά Μητρόπολη Ναύπακτου και Αγίου Βλασίου στην οδό Γ. Αθανασιάδη Νόβα, αριθμός 1 , Ναύπακτος.

 

                                ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ