Αποτελέσματα Αξιολόγησης Αιτήσεων Για Χορήγηση Νέων Υποτροφιών & Συνέχιση Των Υφιστάμενων του Ιδρύματος Υποτροφιών Ανδρέου Γ. Τσάρα

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Αιτήσεων Για Χορήγηση Νέων Υποτροφιών & Συνέχιση Των Υφιστάμενων του Ιδρύματος Υποτροφιών Ανδρέου Γ. Τσάρα

Βάσει της από 10-05-2023 διακήρυξης και του υπ΄αριθμ. 1/17-01-2024 πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των αιτήσεων για την χορήγηση νέων υποτροφιών και την συνέχιση των υφιστάμενων, για το ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024 είναι:

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Για το Α΄ Λύκειο Ναύπακτου :

Ζησιμόπουλος Χρήστος του Δημητρίου, πρωτοετής φοιτητής του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, απορρίπτεται λόγω εισοδηματικών κριτηρίων.    

 Για το Β΄ Λύκειο Ναύπακτου :

Εγκρίνονται οι :

 Κοτρώτσος Παναγιώτης του Χρήστου, πρωτοετής φοιτητής του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών

Αλεξόπουλος Αθανάσιος του Νικολάου, πρωτοετής φοιτητής του Τμήματος  Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Συνεχίζονται οι υποτροφίες στους:

  • Κρίτσα Βασίλειο του Αθανασίου,
  • Μπίμπα Μελέτιο του Νικολάου,
  • Δούρο Ξενοφώντα  του Γεωργίου,
  • Μιχοσταύρο Μάριο του Μιχαήλ 
  • Μηνόπουλο Αλέξιο του Βασιλείου
  • Ράικο Δημήτριο του Φωτίου και
  • Σαλούρο Στάυρο του Δημητρίου

Το ποσό της υποτροφίας, για κάθε δικαιούχο, ορίζεται για το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-24 σε δύο χιλιάδες διακόσια ευρώ ( 2.200,00 € ).

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν προθεσμία 10 ημερών από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων για την υποβολή ένστασης στα Γραφεία του Ιδρύματος που στεγάζονται στην Ιερά Μητρόπολη Ναύπακτου και Αγίου Βλασίου στην οδό Γ. Αθανασιάδη Νόβα, αριθμός 1 , Ναύπακτος.

Για να κατεβάσετε το έγγραφο της αξιολόγησης, πατήστε εδώ.

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ