Αποτελέσματα Αξιολόγησης Αιτήσεων Για Χορήγηση Νέων Υποτροφιών του Κληροδοτήματος Δημητρίου Ασημακόπουλου

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Αιτήσεων Για Χορήγηση Νέων Υποτροφιών του Κληροδοτήματος Δημητρίου Ασημακόπουλου

Βάσει της από 8-11-2022 διακήρυξης και της συνεδρίασης της διοικούσας Επιτροπής του Κληροδοτήματος στις 17-1-2022, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για την χορήγηση μίας (1) υποτροφίας, για το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023 είναι:

Εγκρίνεται η χορήγηση της μίας (1) υποτροφίας στην κ. Κωστογιάννη Μαρία –Ελένη  η οποία έχει εισαχθεί με το σύστημα των Πανελλαδικών εξετάσεων στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στο τμήμα Χημείας, με απολυτήριο Λυκείου 19,5 και εισόδημα και ακίνητα ότι αναφέρονται στο εκκαθαριστικό και  στο Ε9.

Απορρίπτονται οι αιτήσεις:

  • Της κ. Γλαβίνου Νικολίας του Ιωάννη διότι η σχολή που έχει εισαχθεί δεν συμπεριλαμβάνεται στην προκήρυξη και το οικογενειακό εκκαθαριστικό ξεπερνάει κατά πολύ το ύψος των οικονομικών κριτηρίων της προκήρυξης.
  • Της κ. Μαρδά Χαραλαμπίας του Γεωργίου διότι το σύνολο του οικογενειακού εκκαθαριστικού ξεπερνάει κατά πολύ το ύψος των οικονομικών κριτηρίων της προκήρυξης
  • Του κ. Πλησιώτη Νικολάου του Ανδρέα  διότι από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης δεν κατάγεται από την Ναύπακτο ή ενός τουλάχιστον εκ των γονέων του.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν προθεσμία 10 ημερών από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων για την υποβολή ένστασης στα Γραφεία του Κληροδοτήματος στον Δήμο Ναυπακτίας  στην οδό Τζαβέλα 37,  Ναύπακτος.

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ