Αποτελέσματα Αξιολόγησης Αιτήσεων Για Χορήγηση Νέων Υποτροφιών του Κληροδοτήματος Δημητρίου Ι. Πλούμη

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Αιτήσεων Για Χορήγηση Νέων Υποτροφιών του Κληροδοτήματος Δημητρίου Ι. Πλούμη

Βάσει της από 8-11-2022 διακήρυξης και της συνεδρίασης της Επιτροπής Χορήγησης Υποτροφιών του Κληροδοτήματος στις 17-1-2022, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για την χορήγηση δύο (2) υποτροφιών, για το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023 είναι:

Εγκρίνεται η χορήγηση των υποτροφιών στους :

  • ΓΕΡΟΠΑΠΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Αθανασίου, φοιτητή στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Σχολή μηχανικών, Τμήμα Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών Μηχανικών, με καταγωγή από την Αμπελακιώτισσα Αποδοτίας Ναυπακτίας.
  • Κόκκαλη Άννας του Δημητρίου φοιτήτρια Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Παιδαγωγικό με συγγένεια με τον διαθέτη.

Απορρίπτει τις αιτήσεις των:

  • Της ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗΣ του Σωτηρίου βάσει συγκριτικών στοιχείων.
  • Της κ. Νικολίας Γλαβίνου του Ιωάννη λόγω καταγωγής.

Το ποσό της υποτροφίας, ορίζεται σε 125,00 € μηνιαίως για όλο τον χρόνο.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν προθεσμία 10 ημερών από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων για την υποβολή ένστασης στα Γραφεία του Κληροδοτήματος στον Δήμο Ναυπακτίας  στην οδό Τζαβέλα 37,  Ναύπακτος.

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ