Απο 19-07-2021 Ξεκινά η Υποβολή Αιτήσεων Για Κ.Δ.Α.Π και Παιδικούς Σταθμούς για το Νέο Σχολικό Έτος

Απο 19-07-2021 Ξεκινά η Υποβολή Αιτήσεων Για Κ.Δ.Α.Π και Παιδικούς Σταθμούς για το Νέο Σχολικό Έτος

Απο Δευτέρα 19-07-2021 εως 03-08-2021, ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για Κ.Δ.Α.Π και Παιδικούς σταθμούς για το νέο σχολικό έτος  για ΔΩΡΕΑΝ συμμετοχή μέσω ΕΣΠΑ.

Παροχή βοήθειας για την υποβολή της αίτησης στα τηλ: 2634038111 & 2634028125 

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά: (www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr, «Ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων»)

Η αναλυτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος βρίσκεται στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης. https://www.eetaa.gr/

• ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ έχουν :

α)εργαζόμενες στην Ελλάδα,

β) οι άνεργες, οι οποίες διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο.

ΔΕΝ έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης στην παρούσα Πρόσκληση, οι τακτικοί και αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και οι μόνιμοι και αορίστου χρόνου υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού) και των Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α.

Επισημαίνεται ότι ΔΕΝ είναι δικαιούχοι της Δράσης οι συνταξιούχοι.

• ΚΑΘΕ ΑΙΤΟΥΣΑ θα πρέπει:

α) Να διαθέτει ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥΣ (taxisnet), που θα χρησιμοποιηθούν για την     

     υποβολή της αίτησής της. 

β) Να έχει ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΙ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

Πολλά από τα στοιχεία που απαιτούνται θα αντληθούν αυτόματα, από διεπαφές με Πληροφοριακά Συστήματα μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΑΣ.