Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης ,υπάρχει διακοπή υδροδότησης στην περιοχή του Αντιρρίου.  

Παρακαλούμε για την κατανόησή σας.

                                                             

Εκ της Δ.Ε.Υ.Α.Ν.