ΔΕΥΑΝ: ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΟΛΥΚΡΕΙΟ

ΔΕΥΑΝ: ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΟΛΥΚΡΕΙΟ

Η ΔΕΥΑΝ ενημερώνει ότι, τα συνεργεία της επιχείρησης καταβάλλουν κάθε προσπάθεια ώστε η ζημιά που έχει προκληθεί στο δίκτυο υδροδότησης στον οικισμό Μολυκρείου να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατό.

Παρακαλούμε για την κατανόηση και την υπομονή όλων.