Εγκαταστάθηκε ο εργολάβος για το έργο του Βιολογικού Καθαρισμού Άνω Χώρας

Εγκαταστάθηκε ο εργολάβος για το έργο του Βιολογικού Καθαρισμού Άνω Χώρας

Θ.Κοτρωνιάς: «Πρόκειται για έργο ιδιαίτερης περιβαλλοντικής αξίας»

Ο Δήμος Ναυπακτίας ενημερώνει ότι, πραγματοποιήθηκε η εγκατάσταση του εργολάβου στο έργο «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (βιολογικός καθαρισμός) Άνω Χώρας» και άμεσα ξεκίνησαν οι εργασίες.  Κύριος του έργου είναι η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. και φορέας κατασκευής του ο Δήμος Ναυπακτίας. 

Το έργο προϋπολογισμού 967.741,94 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, κατασκευή μονάδας προεπεξεργασίας με compact σύστημα, δεξαμενή εξισορρόπησης - αντλιοστάσιο ανύψωσης, μονάδα βιολογικής επεξεργασίας, μονάδα απολύμανσης με χλωρίωση, φρεάτιο εξόδου - αγωγό διάθεσης, μονάδα αφυδάτωσης ιλύος, οικίσκο εξοπλισμού και εξυπηρέτησης εγκατάστασης.  Επίσης στο αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνεται και η εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής καθώς και κάθε εργασία ή προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού η οποία είναι απαραίτητη για την άρτια και αποτελεσματική λειτουργία του έργου.  Σημειώνεται ότι, οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων σχεδιάστηκαν ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες της Άνω Χώρας, της Κάτω Χώρας, αλλά και να δέχονται ποσότητες βοθρολυμάτων από άλλα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου Ναυπακτίας.

Ο Αντιδήμαρχος Διεύθυνσης Περιβάλλοντος κ.Θωμάς Κοτρωνιάς δήλωσε σχετικά: «Με τους ταχύτερους δυνατούς ρυθμούς θέσαμε σε τροχιά υλοποίησης ένα ακόμη έργο που για αρκετά χρόνια κατέγραφε καθυστερήσεις.  Ο βιολογικός καθαρισμός της Άνω Χώρας αποτελεί έργο ιδιαίτερης περιβαλλοντικής αξίας, η ολοκλήρωση του οποίου θα σημάνει τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών μιας περιοχής που αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς.  Ως δημοτική αρχή έχουμε από την αρχή της θητείας μας θέσει ως στόχο την επίλυση διαχρονικών ζητημάτων και την αναβάθμιση των βασικών μας υποδομών.  Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί μία ακόμη απόδειξη ότι παραμένουμε συνεπείς στις δεσμεύσεις μας».