Εγκρίθηκε η μελέτη για την ανάπλαση της πλατείας Τζαβελλαίων στη Ναύπακτο

Εγκρίθηκε η μελέτη για την ανάπλαση της πλατείας Τζαβελλαίων στη Ναύπακτο

Β. Γκίζας: «Σχεδιάσαμε και προχωρούμε στην υλοποίηση ενός σημαντικού έργου»

Την έγκριση της μελέτης για τη σύναψη της δημόσιας σύμβασης του έργου «Ανάπλαση-Ανάδειξη της πλατείας Τζαβελλαίων στο ανατολικό τμήμα της πόλης της Ναυπάκτου» αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε στις 26 Νοεμβρίου 2020.  Σε συνέχεια αυτής, ο Δήμος Ναυπακτίας θα υποβάλει πρόταση χρηματοδότησης του έργου, προϋπολογισμού 1.500.000,00 ευρώ, στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων  της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Στόχος της μελέτης, σε συνδυασμό με συμπληρωματικές παρεμβάσεις που θα γίνουν στην περιοχή (πχ. ανάπλαση πλατείας Κεφαλοβρύσου), είναι η ανάδειξη και αναβάθμιση του ανατολικού τμήματος της Ναυπάκτου, το οποίο μελετάται συνολικά ως ενιαίος χώρος, με απώτερο σκοπό αφενός, να αναβαθμιστεί η ποιότητα ζωής των κατοίκων και αφετέρου, να  μετατραπεί σε πόλος έλξης επισκεπτών. Στο πλαίσιο της μελέτης καταγράφηκαν τα ιστορικά, φυσικά, χωρικά, αρχιτεκτονικά και ανθρώπινα στοιχεία της περιοχής, μέσω των οποίων η πρόταση που κατατίθεται για την ανάπλαση θα οδηγήσει στην αισθητική και λειτουργική βελτίωση των κοινόχρηστων χώρων, αλλά και στην ανάδειξη των φυσικών και ειδικών αρχιτεκτονικών της στοιχείων.

Σύμφωνα με τη μελέτη, που εκπονήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ναυπακτίας σε συνεργασία με τον Ειδικό Συνεργάτη του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνο Πετράκο, οι παρεμβάσεις, μεταξύ άλλων, αφορούν στη διαμόρφωση και επίστρωση της πλατείας, των οδών και των πεζοδρομίων, στη συντήρηση και ανάδειξη της φύτευσης, καθώς και στην τοποθέτηση του απαραίτητου εξοπλισμού. Επίσης, θα πραγματοποιηθούν εργασίες για την επέκταση-συμπλήρωση των δικτύων, με τη μετακίνηση ή την ανακατασκευή των φρεατίων για την απορροή και αποχέτευση των ομβρίων.  

Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας, κ. Βασίλης Γκίζας, δήλωσε σχετικά: «Η έγκριση της μελέτης για την ανάπλαση της πλατείας Τζαβελλαίων αποτελεί ένα κομμάτι της συνολικής μελέτης που ο Δήμος έχει δρομολογήσει για το ανατολικό τμήμα της Ναυπάκτου στη διάρκεια της παρούσας θητείας. Στόχος μας μέσω αυτής, με την τμηματική υλοποίηση του σχεδιασμού που έχει γίνει και βρίσκεται σε εξέλιξη, είναι η πλήρης αναμόρφωση της περιοχής, ικανοποιώντας ένα χρόνιο αίτημα των κατοίκων της. Τέλος, αξίζει να εστιάσουμε και σε κάτι εξίσου σημαντικό. Η εν λόγω μελέτη εκπονήθηκε από το επιστημονικό μας προσωπικό, τους υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας και τον Ειδικό Συνεργάτη κ.Πετράκο, γεγονός που σημαίνει ότι δεν επιβαρύνθηκε οικονομικά ο προϋπολογισμός του Δήμου. Έχουμε την πολιτική βούληση αλλά και τον τρόπο να μεγιστοποιούμε τα οφέλη για τον τόπο μας».