Εισηγητική έκθεση Α’ τριμήνου του έτους 2022 για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού του Δήμου Ναυπακτίας

Εισηγητική έκθεση Α’ τριμήνου του έτους 2022 για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού του Δήμου Ναυπακτίας

Αναρτήθηκε στον Ιστότοπο του ΔΙΑΥΓΕΙΑ η Εισηγητική έκθεση Α’ τριμήνου του έτους 2022 για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού του Δήμου Ναυπακτίας.

Για να κατεβάσετε την αντίστοιχη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής πατήστε εδώ.