Εισηγητική Έκθεση Β΄ Τριμήνου του Έτους 2021 για την Εκτέλεση του Προϋπολογισμού του Δήμου Ναυπακτίας

Εισηγητική Έκθεση Β΄ Τριμήνου του Έτους 2021 για την Εκτέλεση του Προϋπολογισμού του Δήμου Ναυπακτίας

Αναρτήθηκε στον Ιστότοπο του ΔΙΑΥΓΕΙΑ η Εισηγητική Έκθεση Β΄ Τριμήνου του Έτους 2021 για την Εκτέλεση του Προϋπολογισμού του Δήμου Ναυπακτίας.

Για να δείτε την έκθεση, πατήστε εδώ.