Εισηγητική Έκθεση Β’ Τριμήνου του Έτους 2022, για την Εκτέλεση του Προϋπολογισμού.