Εισηγητική Έκθεση Β’ Τριμήνου του Έτους 2023, για την Εκτέλεση του Προϋπολογισμού.

Εισηγητική Έκθεση Β’ Τριμήνου του Έτους 2023, για την Εκτέλεση του Προϋπολογισμού.

Αναρτήθηκε στον Ιστότοπο του ΔΙΑΥΓΕΙΑ η Υπ.Αριθ. 274/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ναυπακτίας που αφορά την Εισηγητική έκθεση Β’ τριμήνου του έτους 2023, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.