Εισηγητική Έκθεση Γ’ Τριμήνου του Έτους 2022, για την Εκτέλεση του Προϋπολογισμού.

Εισηγητική Έκθεση Γ’ Τριμήνου του Έτους 2022, για την Εκτέλεση του Προϋπολογισμού.

Αναρτήθηκε στον Ιστότοπο του ΔΙΑΥΓΕΙΑ η Υπ.Αριθ. 243/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ναυπακτίας που αφορά την Εισηγητική έκθεση Β’ τριμήνου του έτους 2022, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.