Εισηγητική Έκθεση Γ’ Τριμήνου του Έτους 2023, για την Εκτέλεση του Προϋπολογισμού.

Εισηγητική Έκθεση Γ’ Τριμήνου του Έτους 2023, για την Εκτέλεση του Προϋπολογισμού.

Αναρτήθηκε στον Ιστότοπο του ΔΙΑΥΓΕΙΑ η Υπ.Αριθ. 244/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ναυπακτίας που αφορά την Εισηγητική έκθεση Γ’ τριμήνου του έτους 2023, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.