Εισηγητική έκθεση Δ’ τριμήνου του έτους 2020 για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού του Δήμου Ναυπακτίας

Εισηγητική έκθεση Δ’ τριμήνου του έτους 2020 για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού του Δήμου Ναυπακτίας

Αναρτήθηκε στον ιστότοπο του ΔΙΑΥΓΕΙΑ η Εισηγητική έκθεση Δ’ τριμήνου του έτους 2020 για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού του Δήμου Ναυπακτίας

 

Για να δείτε την Εισηγητική έκθεση πατήστε εδώ.