Εισηγητική Έκθεση Δ’ Τριμήνου του Έτους 2023, για την Εκτέλεση του Προϋπολογισμού.

Εισηγητική Έκθεση Δ’ Τριμήνου του Έτους 2023, για την Εκτέλεση του Προϋπολογισμού.

Αναρτήθηκε στον Ιστότοπο του ΔΙΑΥΓΕΙΑ η Υπ.Αριθ. 10/2024 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ναυπακτίας που αφορά την Εισηγητική έκθεση Δ’ τριμήνου του έτους 2023, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.