ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων µε αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης»

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων µε αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης»

Ο Δήμος Ναυπακτίας ενημερώνει τις ωφελούμενες μητέρες ότι, σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση της ΕΕΤΑΑ, το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για το Πρόγραμμα «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων µε αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» (πρώην Εναρμόνιση), περιόδου 2022-2023, παρατείνεται ως εξής:

Περίοδος ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής έως 17.8.2022

Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων: 22.82022

Ηλεκτρονική Υποβολή Ενστάσεων: 23 - 25.8.2022

Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων: 29.8.2022

 

Για την εξυπηρέτηση των Αιτούντων: 210 5214600

e-mail: helpdeskchildhood@eetaa.gr

Τηλέφωνο πληροφοριών Δήμου Ναυπακτίας: 26340 38637