Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Ναυπακτίας

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Ναυπακτίας

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Ναυπακτίας, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Ναυπακτίας, στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας. Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Ναυπακτίας, μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Α/Α

ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ

ΤΗΛΕ-

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1

Διαχείριση Διαπροσωπικών Σχέσεων

 25      

      Χ

2

Αποτελεσματική Ηγεσία στην Εργασία

25       

     Χ

3

Επικοινωνία και δυναμική της ομάδας

25       

     Χ

4

Σύνδεση Σχολείου- Οικογένειας

 50      

     Χ

5

 Αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών σε άτυπα περιβάλλοντα

 μάθησης

25     

      Χ

6

Συμβουλευτική σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες

25     

     Χ

7

Κινηματογράφος

25     

     Χ

8

Ελληνικό Αλφαβητικό Σύστημα

25     

     Χ

9

Καινοτομία- Επιχειρηματικότητα- Διοίκηση Επιχειρήσεων

25      

     Χ

10

Ισπανικά για τον τουρισμό Α1-Α2

25     

     Χ

11

Ιταλικά για τον τουρισμό Α1-Α2

25     

     Χ

12

Γερμανικά για τον τουρισμό Α1-Α2

25     

     Χ

13

Γαλλικά για τον τουρισμό Α1-Α2

25     

     Χ

14

Αγγλικά για τον τουρισμό Α1-Α2

25     

     Χ

15

Ρωσικά για τον τουρισμό Α1-Α2

25     

     Χ

16

Συλλογικές Περιβαλλοντικές Δράσεις

25     

     Χ

17

Δημιουργία Ιστοσελίδας

50     

      Χ

18

Εθελοντικές δράσεις στην τοπική κοινωνία

25      

      Χ

19

Αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς

25      

     Χ

20

Υγεία και Εναλλακτικές Θεραπείες

25      

     Χ

21

Προληπτική Ιατρική στην Τρίτη Ηλικία

12      

      Χ

23

Πρακτικές Συμβουλές (Υγιεινής) Διατροφής

25     

      Χ

24

Διαχείριση χρόνου

25     

     Χ

 

Σε περιπτώσεις αναστολής της δια ζώσης εκπαίδευσης λόγω περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας covid-19, τα τμήματα μάθησης θα υλοποιούνται μόνο μέσω τηλε-εκπαίδευσης (εξ αποστάσεως παρακολούθηση).

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Ναυπακτίας:

   Τηλ. : 26340 38642 - Λουκοπούλου Δ., 26340 38639 - Αδαμοπούλου Χ.

Ταχ. Διεύθυνση: Θ. Νόβα 16 (2ος όροφος), Κέντρο Κοινότητας- Παράρτημα Ρομά, Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Email: dloukopoulou@nafpaktos.gr ,  xadamopoulou@nafpaktos.gr

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.