ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΒΑΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΡΕΜΑ ΤΖΑΒΑΡΗ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΒΑΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΡΕΜΑ ΤΖΑΒΑΡΗ

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι καθαρισμοί στον χείμαρρο της Βαριάς και στο ρέμα Τζάβαρη με τη συνδρομή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Οι εργασίες καθαρισμών ρεμάτων και χειμάρρων συνεχίζονται με σκοπό τη θωράκιση των περιοχών και την ασφάλεια των πολιτών, των καλλιεργειών και του ζωικού κεφαλαίου.