Καθορισμός Εκλογικών Τμημάτων και Καταστημάτων Ψηφοφορίας Ν. Αιτωλοακαρνανίας για τη διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024

Καθορισμός Εκλογικών Τμημάτων και Καταστημάτων Ψηφοφορίας Ν. Αιτωλοακαρνανίας για τη διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024

Αναρτήθηκε στον Ιστότοπο του ΔΙΑΥΓΕΙΑ Ο Καθορισμός Εκλογικών Τμημάτων και Καταστημάτων Ψηφοφορίας Ν.Αιτωλοακαρνανίας για τη διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024.

Για να Δείτε τα Εκλογικά Τμήματα, πατήστε Εδώ.