Λειτουργία Δύο Παράλληλων Υπαίθριων Αγορών Στη Ναύπακτο Από 20.2.2021 Εως 20.3.2021

Λειτουργία Δύο Παράλληλων Υπαίθριων Αγορών Στη Ναύπακτο Από 20.2.2021 Εως 20.3.2021

Λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ.  20.960/19-02-2021 θετική Εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή περί καθορισμού νέωv χώρων λειτουργίας παράλληλης υπαίθριας αγοράς του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ Α’ 171) στον Δήμο μας, σας ενημερώνουμε ότι, σε συνέχεια και κατ’ εκτέλεση της ανωτέρω αναφερόμενης, εκδόθηκε η αριθμ. 3277/19-2-2021 σχετική Απόφαση Δημάρχου Ναυπακτίας περί λειτουργίας δύο παράλληλων υπαίθριων αγορών, κατ΄ Άρ. 8 του Ν. 4682/2020 ( Α 76), εντός του αστικού ιστού της πόλης της Ναυπάκτου,  aπό 20-2-2021 έως τις 20-03-2021, με δυνατότητα χρονικής επέκτασης του εν λόγω μέτρου για ισόποσο χρονικό διάστημα με απόφαση του Δήμου μας, κατόπιν προηγούμενης έγγραφης ενημέρωσης του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου & Προστασίας του Καταναλωτή - η διεξαγωγή των οποίων  θα πραγματοποιείται στα κάτωθι σημεία ως εξής:

(i) Επί της συμβολής των οδών Μεναίχμου & Σιαμαντά μέχρι την διασταύρωση με την οδό Εθνικής Συμφιλίωσης στην Δημοτική Κοινότητα Ναυπάκτου – Δ.Ε. Ναυπάκτου του Δήμου Ναυπακτίας. Η εν λόγω υπαίθρια αγορά θα πραγματοποιείται κάθε φορά παράλληλα με τη νυν λαϊκή αγορά του Δήμου μας επί τμήματος της οδού Βαρελά από τη συμβολή της με την οδό Διός και προς τα ανατολικά αυτής, την ίδια ημέρα και τις ίδιες ώρες, δηλαδή θα λαμβάνει χώρα κάθε Σάββατο εναλλάξ σε σχέση με την κατωτέρω υπό στοιχεία (ii) αναγραφόμενη, από 07:00 π.μ. μέχρι 13:30 μ.μ.

(ii) Επί της συμβολής των οδών Πλαστήρα & Βαρελά μέχρι την οδό Φωτομάρα στην δυτική όχθη του χειμάρρου Σκα της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου – Δ.Ε. Ναυπάκτου του Δήμου Ναυπακτίας. Η εν λόγω υπαίθρια αγορά θα διεξάγεται κάθε φορά παράλληλα με τη νυν λαϊκή αγορά του Δήμου μας επί  της οδού Σιαμαντά, την ίδια ημέρα και τις ίδιες ώρες, δηλαδή θα λαμβάνει χώρα κάθε Σάββατο εναλλάξ σε σχέση με την ανωτέρω υπό στοιχεία (i) αναγραφόμενη, από 07:00 π.μ. μέχρι 13:30 μ.μ.

 

                                                                                       Aπό το Αρμόδιο Τμήμα

Για να κατεβάσετε τη σχετική ανακοίνωση πατήστε εδώ.