ΜΕ ΤΑΧΕΙΣ ΡΥΘΜΟΥΣ Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΤΩ ΔΑΦΝΗΣ

ΜΕ ΤΑΧΕΙΣ ΡΥΘΜΟΥΣ Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΤΩ ΔΑΦΝΗΣ

Το συγκεκριμένο έργο, μαζί με την πλατεία στην Κοινότητα Γαλατά, αποτελεί μία από τις πρώτες προτεραιότητες που τέθηκαν με σκοπό την ισόρροπη ανάπτυξη του Δήμου Ναυπακτίας.

Στόχος, να αλλάξει ριζικά η εικόνα των πλατειών ώστε να παραδοθούν στους κατοίκους και τους επισκέπτες ως νέοι χώροι συνάθροισης και ανάπτυξης δραστηριοτήτων που θα τονώσουν την καθημερινότητα και την ποιότητα της ζωής τους.

Ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 255.000€ και η χρηματοδότησή του προέρχεται από το ΠράσινοΤαμείο.