Μικροβιολογική Ανάλυση Ποιότητας Θαλασσινού Νερού Παραλιών Ναυπάκτου

Μικροβιολογική Ανάλυση Ποιότητας Θαλασσινού Νερού Παραλιών Ναυπάκτου

Πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους για να δείτε τη Μικροβιολογική Ανάλυση Ποιότητας Θαλασσινού Νερού Παραλιών Ναυπάκτου

Ημερομηνία Δειγματοληψίας 04-07-2022

Ημερομηνία Δειγματοληψίας 02-08-2022